Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)

Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ) 1. Carta Alir Dan Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)   2. Senarai Tindakan Permohonan PTJ  3. Dokumen Yang Perlu Di Muat Turun Oleh PTJ  Lampiran A a) Borang Permohonan (kertas warna kuning)  b) contoh borang (pdf)  Lampiran B a)...