Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)
1. Carta Alir Dan Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)  
2. Senarai Tindakan Permohonan PTJ 
3. Dokumen Yang Perlu Di Muat Turun Oleh PTJ 
Lampiran A a) Borang Permohonan (kertas warna kuning) 
b) contoh borang (pdf) 
Lampiran B a) Dokumen Sebut Harga Lantikan Terus 
b) contoh dokumen (pdf) 
Lampiran C a) Borang Anggaran Jabatan (kertas warna pink) 
b) contoh borang (pdf) 
Lampiran D a) Borang Kelulusan Lantikan Terus (kertas warna pink) 
b) contoh borang (pdf) 
Lampiran E a) Inden Kerja (kertas warna kuning) 
b) contoh borang (pdf) 
Lampiran F Surat Penerimaan Sebut Harga 
Lampiran G Papan Tanda Projek (Saiz A3)