MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BUAH BUMBUNG GELANGGANG FUTSAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI STADIUM AZMAN HASHIM, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

Tarikh Taklimat Tapak: 03 Oktober 2023 (Selasa) Masa : 10.00 PagiTempat :Auditorium Stadium Azman Hashim, UTM Johor BahruKehadiran:Diwajibkan – Hanya penama di dalam sijil pendaftaran sahaja yang boleh menghadiri taklimat. Pendaftaran kontraktor hanya dibenarkan...