Bekalan/Perkhidmatan

1. Muka Hadapan Naskah Meja Sebut Harga (Warna Kuning) 2. Isi Kandungan 3. Surat Pelawaan Sebut Harga 4. Kenyataan Sebut Harga 5. Senarai Semak Sebut Harga (Warna Pink) 6. Arahan Kepada Penyebut Harga 7. Syarat-Syarat Sebut Harga 8. Tatacara Bayaran Penalti 9. Jadual...

Naskah Sebut Harga – Gred G1

1. Muka Hadapan Naskah Meja Sebut Harga (Warna Pink) 2. Isi Kandungan 3. Surat Pelawaan Sebut Harga 4. Kenyataan Sebut Harga 5. Senarai Semak Sebut Harga (Warna Pink) 6. Arahan Kepada Penyebut Harga 7. Syarat-Syarat Sebut Harga 8. Tatacara Bayaran Penalti 9. Jadual...