UTM – MENAIK TARAF RUANG BANGUNAN AKADEMIK, KOLEJ KEDIAMAN DAN BANGUNAN SOKONGAN DI KAMPUS JOHOR BAHRU PAKEJ 1 – AZMAN HASHIM INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (AHIBS) DAN FAKULTI KEJURUTERAAN (SEKOLAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL) PAKEJ 2 – FAKULTI KEJURUTERAAN (SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK, SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM, SEKOLAH KEJURUTERAAN KIMIA & TENAGA, SEKOLAH KOMPUTERAN DAN SEKOLAH KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN) PAKEJ 3 – FAKULTI ALAM BINA & UKUR, FAKULTI SAINS DAN FAKULTI FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN)

Untuk maklumat lanjut sila klik https://dvcdev.utm.my/spp/kontrak/#iklan-sh