SEKSYEN PROJEK DAN PENYENGGARAAN (SPP)

Menyediakan fasiliti yang terbaik dan lestari serta menjadi peneraju bagi pembangunan kampus selaras dengan matlamat Universiti Teknologi Malaysia

KENYATAAN IKLAN TENDER UTM.B9/2024:

MISI

Menyediakan fasiliti yang terbaik dan lestari selaras dengan misi universiti

VISI

Menjadi peneraju dalam pembangunan kampus dan pengurusan fasiliti

FUNGSI

PENGURUSAN FASILITI

Melaksanakan semua kerja melibatkan; penyenggaraan fasiliti, infra dan perabot, pengubahsuaian, projek pembaikan, perkhidmatan pembersihan dan landskap, kawalan serangga perosak dan pengurusan operasi bangunan

PENGURUSAN KONTRAK DAN PEROLEHAN

Melibatkankan semua pengurusan; perolehan, bekalan dan perkhidamatan, pentadbiran kontrak dan perolehan perunding projek

PENGURUSAN PEMBANGUNAN

Menguruskan peruntukan dan belanjawan daripada kementerian

PERKHIDMATAN

POLISI DAN GARIS PANDUAN

BIL UTILITI

ENVISION

LAPORAN TAHUNAN