KERJA-KERJA MENURAP SEMULA PERMUKAAN JALAN DAN PELEBARAN SIMPANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KEMPAS 2 KOLEJ TUANKU CANSELOR, JALAN KOLEJ 9 & KOLEJ 10 DAN BULATAN KLUSTER, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

PAUTAN NASKAH MEJA ATAS TALIAN : https://dvcdev.utm.my/spp/wp-content/uploads/sites/38/2023/08/NASKAH-MEJA-JALAN-DAN-PELEBARAN-JALAN.pdf PAUTAN PEMBELIAN DOKUMEN SEBUT HARGA SECARA ATAS TALIAN : https://forms.gle/gjM7hDFGz4wS5m857

DIMAKLUMKAN BAHAWA TAKLIMAT TAPAK BAGI KERJA KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN RUMAH PENGETUA DAN FELO DI KTR (K20), KTDI (MA6-319), KP (S07), KDOJ (XC3), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR AKAN DI ADAKAN SEPERTI MAKLUMT BERIKUT :

TARIKH TAKLIMAT : 12 JUN 2023 (ISNIN) TEMPAT : ANJUNG INSPIRASI, JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR MASA : 2.30 PETANG Penyebut harga adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat sebut harga yang akan diadakan pada 12 Jun 2023. Dokumen...