DIMAKLUMKAN BAHAWA TAKLIMAT TAPAK BAGI KERJA KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN RUMAH PENGETUA DAN FELO DI KTR (K20), KTDI (MA6-319), KP (S07), KDOJ (XC3), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR AKAN DI ADAKAN SEPERTI MAKLUMT BERIKUT :

TARIKH TAKLIMAT : 12 JUN 2023 (ISNIN) TEMPAT : ANJUNG INSPIRASI, JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR MASA : 2.30 PETANG Penyebut harga adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat sebut harga yang akan diadakan pada 12 Jun 2023. Dokumen...