Dokumen Sebut Harga Lantikan Terus

Surat Pelawaan Sebut Harga Syarat-Syarat Sebut Harga Syarat-Syarat Tambahan Surat Akuan Pembida Surat Akuan Pembida Berjaya Borang Sebut Harga –  contoh borang (pdf) Ringkasan Sebut Harga Pecahan Harga Borang Maklumat Penyebut Harga Surat Pemberitahuan...

LANTIKAN TERUS KERJA BAWAH RM20 RIBU (PTJ)

Carta Alir Dan Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ) Senarai Tindakan Permohonan PTJ Dokumen Yang Perlu Di Muat Turun Oleh PTJ :- –     Lampiran A – Borang Permohonan (kertas warna kuning)                            –  contoh borang (pdf) –    ...