Naskah Sebut Harga – Gred G2

1. Muka Hadapan Naskah Meja Sebut Harga (Warna Hijau) 2. Isi Kandungan 3. Surat Pelawaan Sebut Harga 4. Kenyataan Sebut Harga 5. Senarai Semak Sebut Harga (Warna Pink) 6. Arahan Kepada Penyebut Harga 7. Syarat-Syarat Sebut Harga 8. Tatacara Bayaran Penalti 9. Jadual...

Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)

Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ) 1. Carta Alir Dan Proses Kerja Bawah RM20 Ribu (PTJ)   2. Senarai Tindakan Permohonan PTJ  3. Dokumen Yang Perlu Di Muat Turun Oleh PTJ  Lampiran A a) Borang Permohonan (kertas warna kuning)  b) contoh borang (pdf)  Lampiran B a)...

Borang-Borang Am

Borang – Borang Am 1. Borang Permohonan Perolehan Kerja 2. Borang Anggaran Jabatan   –   Tender   –   Sebut Harga 3. Borang Penilaian Prestasi Kontraktor Borang Permohonan Perolehan Kerja Borang Anggaran Jabatan Borang Penilaian Prestasi...