https://dvcdev.utm.my/wp-content/uploads/sites/38/2022/11/Naskah-Meja-Sebut-Harga-1.pdf

Dimaklumkan bahawa taklimat sebutharga bagi kerja di atas akan di adakan seperti butiran berikut :

Tarikh : 14 November 2022

Masa : 2.30 Petang

Tempat : Unit Kontrak dan Perolehan, Seksyen Projek dan Penyenggaraan, Bahagian Pengurusan Aset, Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) UTM Johor Bahru, Johor

Dokumen tawaran boleh dibeli selepas taklimat dan lawatan tapak. Hanya penama di dalam sijil pendaftaran sahaja yang boleh menghadiri taklimat dan tidak boleh mewakili pegawai lain selain daripada penama yang dibenarkan.