Pra bengkel diadakan di Anjung Inpirasi pada 7 Disember 2017. Bengkel ini dikendalikan oleh Pengarah Kerja sebagai fasilitator. Menurut PK bengkel plan strategik kali ini akan diadakan bagi tempoh 3 tahun. Dan isu yang disentuh adalah lebih kepada core values dan juga KPI PHB untuk masa akan datang.

Menurut beliau juga tiada perubahan secara drastik yang akan dilakukan, PHB akan terus dengan agenda yang sama cuma kita akan pastikan perancangan adalah lebih kepada pencapaian yang realistik.

Pra-Bengkel yang ringkas tersebut tamat pada jam 12.00 tegah hari dan dijangka akan bersambung dengan bengkel seterusnya pada 18 dan 19 Disember 2017.