KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-42/U-1/SB/JHB

TAJUK

Membekal, Memasang dan Menyusunatur Perabot Berasaskan Logam di UTM Johor Bahru, Johor

NOTA KHAS
  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (Kontrak Pusat Sistem Panel Perabot Logam)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Jabatan Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
KOD BIDANG MOF @ CIDB

Kontrak Pusat Sistem Panel (Perabot Logam)

TARIKH JUAL

25/08/2020 – 01/09/2020

TARIKH TUTUP

07/09/2020

PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA