KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-51/U-1/EL/JHB

TAJUK

KERJA-KERJA PENATAHAN SEMULA GEGANTI DI PENCAWANG MASUK UTAMA 132/22KV, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

NOTA KHAS
  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Jabatan Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen
  6. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak Dan Perolehan hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

Gred : G1 atau G2 atau G3

Kategori : ME 

Pengkhususan : E11 atau E24 atau E25

TARIKH JUAL

11/11/2020 hingga 17/11/2020

TARIKH TUTUP

19/11/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

IKLAN SEBUT HARGA
NASKAH MEJA SEBUT HARGA
PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA DI JABATAN HARTA BINA, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR