Berikut adalah perancangan jadual kerja 7 kontraktor Penyenggaraan Landskap dan Pembersihan Kawasan di 7 zon yang berbeza di dalam kampus UTMJB untuk rujukkan semua PTJ.
Jadual setiap item kerja adalah untuk rujukan semua PTJ, segala perubahan samada diawalkan atau dilewatkan daripada tarikh item kerja adalah tertakluk kepada perubahan semasa mengikut keperluan. PTJ adalah disarankan merujuk terus kepada penyelia landskap PHB bagi mendapatkan maklumat terperinci. Penyelia yang terlibat bagi pemantauan dan penyeliaan di 7 zon adalah sepertimana berikut:-
ZON PENYELIA JADUAL NOMBOR
L1 & L6 En. M. Nizam lokman JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L1
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L6
017-780 1056
L2 & L5 En. Asmawi JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L2
JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L5
010-714 0805
L3 En. Sudrisno JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L3 013-742 4298
L4 En. Dzulzazreen JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L4 013-799 7209
L7 En. Abd. Rahman JADUAL PERANCANGAN KERJA ZON L7 019-745 4554
Sekian, harap maklum