TARIKH TAKLIMAT : 12 JUN 2023 (ISNIN)

TEMPAT : ANJUNG INSPIRASI, JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN), UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

MASA : 2.30 PETANG

Penyebut harga adalah DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat sebut harga yang akan diadakan pada 12 Jun 2023. Dokumen tawaran boleh dibeli selepas taklimat dan lawatan tapak. Hanya penama di dalam sijil pendaftaran sahaja yang boleh menghadiri taklimat dan tidak boleh mewakili pegawai lain selain daripada penama yang dibenarkan.

https://dvcdev.utm.my/wp-content/uploads/sites/38/2023/06/NMSH-RUMAH-FELO.pdf