1. Membekal kabel, Komponen dan Aksesori Elektrik dan Elektronik di Bahagian Pengurusan Aset, Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) UTM Johor Bahru. Sila Rujuk Iklan di bawah untuk maklumat selanjutnya. Untuk maklumat lanjut sila klikĀ https://dvcdev.utm.my/spp/kontrak/#iklan-sh