Dimaklumkan bahawa satu taklimat Sebut harga bagi Kerja-Kerja Penggantian Paip Sewer serta Kerja-Kerja Berkaitan di Kolej Datin Seri Endon, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor (Panggil Semula) akan diadakan seperti ketetapan berikut:

Tarikh Taklimat : 29 Februari 2024 (KHAMIS) Masa : 11.00 Pagi Tempat : Bilik Mesyuarat Inovasi, Unit Awam, Seksyen Projek dan Penyenggaraan, Bahagian Pengurusan Aset, Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) UTM Johor Bahru, Johor Sila hubungi Puan Norhernani atau...