Tarikh Taklimat Tapak:

03 Oktober 2023 (Selasa)

Masa : 10.00 Pagi

Tempat :
Auditorium Stadium Azman Hashim, UTM Johor Bahru

Kehadiran:

Diwajibkan – Hanya penama di dalam sijil pendaftaran sahaja yang boleh menghadiri taklimat. Pendaftaran kontraktor hanya dibenarkan bermula pada pukul 10.00 pagi sehingga 10.30 pagi sahaja. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada Petender yang menghadiri taklimat tapak pada Tarikh dan masa yang telah ditetapkan