– Tarikh Taklimat Tapak : 01 NOV 2023 (RABU)

– Masa : 10.00 pagi Pagi

– Tempat : Bilik Mesyuarat Profesional JTNC (P), UTM Johor Bahru, Johor

Kehadiran: **Diwajibkan – Hanya penama di dalam sijil pendaftaran Sahaja yang DIBENARKAN menghadiri taklimat. Pendaftaran kontraktor hanya dibenarkan bermula pada pukul 10.00 pagi sehingga 10.30 pagi Sahaja. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada Petender yang menghadiri taklimat tapak pada Tarikh dan masa yang telah ditetapkan.