Merujuk kepada Kenyataan Sebut Harga yang telah diiklankan pada 26 Februari 2024, adalah dimaklumkan terdapat pindaan Kenyataan Sebut Harga dan maklumat tersebut seperti berikut:

Pindaan Tarikh, Taklimat, Jual dan Tutup Sebut Harga

Sebut Harga untuk :

Kerja-Kerja Penggantian Paip Sewer serta Kerja-Kerja Berkaitan di Kolej Datin Seri Endon, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor (Panggil Semula)

NO SEBUT HARGA : SH/2024-9/U-1/AW/SPP

Tarikh Taklimat Sebut Harga (Asal) : 29 Februari 2024
Masa Taklimat Sebut Harga (Asal) : 11.00 Pagi
Tarikh Jual Sebut Harga (Asal) : 29 Feb 2024 Hingga 06 Mac 2024
Tarikh Tutup Sebut Harga (Asal) : 10 Mac 2024 (Ahad)

Lain-lain ketetapan adalah tidak berubah sebagaimana sebelum ini.
Segala kesulitan amat dikesali. Sekian, terima kasih.