Untuk makluman warga kampus, pembaikan talian telefon bagi seluruh blok V01 telah selesai pada 10/3/2021 jam 4.20PM.
Maaf atas kesulitan.
Sekian, harap maklum.