KENYATAAN SEBUT HARGA

NOMBOR SEBUT HARGA

SH/2020-50/A-2/SB/TNCPHEP

TAJUK

Kerja Membina Bangunan Tambahan Dan Baikpulih Pusat Dialisis Di Blok G27, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor

NOTA KHAS
  1. Sebut harga adalah dipelawa daripada kontraktor yang berdaftar dengan SSM/LPIPM/CIDB/UTMfin, atau Kementerian Kewangan Malaysia (mana yang berkaitan)
  2. Segala butiran dan dokumentasi boleh didapati semasa waktu pejabat di Bahagian Kontrak Dan Perolehan, Jabatan Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  3. Bayaran dokumentasi dalam bentuk Wang Tunai/Wang Pos/Bank Draf di atas nama Bendahari UTM, Johor Bahru, Johor
  4. Dokumen hanya dikeluarkan kepada Wakil Syarikat yang namanya tercatat di dalam Sijil Pendaftaran Asal (PKK/Kementerian Kewangan Malaysia).  Sijil Pendaftaran Syarikat yang tiada nama di dalam Sijil Pendaftaran hendaklah membawa Surat Perwakilan Kuasa yang sah dari Syarikat.
  5. Sijil Pendaftaran Asal hendaklah dikemukakan semasa membeli dokumen.
  6. Surat pembaharuan CIDB hendaklah dikemukakan. Bahagian Kontrak hendaklah membuat pengesahan daripada CIDB.
KOD BIDANG @ CIDB

Gred : G1
Kategori : B (Pembinaan Bangunan)

B04 atau B28

TARIKH JUAL

08/11/2020 hingga 16/11/2020

TARIKH TUTUP

19/11/2020

TARIKH TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK (WAJIB)

Tiada

PAUTAN E-PEROLEHAN KERJA DI JABATAN HARTA BINA UTM JOHOR BAHRU, JOHOR