**PETENDER DIPELAWA DIKALANGAN KONTRAKTOR BERDAFTAR DENGAN CIDB DALAM NEGERI JOHOR SAHAJA