Tarikh Taklimat Tapak : 25 Oktober 2023
Masa : 10.00 pagi
Tempat: Bilik Mesyuarat Profesional JTNC (P), UTM Johor Bahru, Johor
Kehadiran: Diwajibkan – Hanya penama di dalam sijil pendaftaran Sahaja yang boleh menghadiri taklimat. Pendaftaran kontraktor hanya dibenarkan bermula pada pukul 10.00 pagi sehingga 10.30 pagi Sahaja. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada Petender yang menghadiri taklimat tapak pada Tarikh dan masa yang telah ditetapkan