Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE)

Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

BIOSAFETY & RADIATION UNIT

Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE)

Universiti Teknologi Malaysia

Bagi memastikan pematuhan kepada Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304), pengurusan perlindungan sinaran di UTM diselaraskan oleh Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE). Penggunaan dan aktiviti sinaran mengion di UTM adalah hanya melibatkan aktiviti pengajaran dan penyelidikan sahaja.

SEKSYEN 12, AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304)
Dilarang berurusan, memiliki atau melupus bahan radioaktif / bahan nuklear / radas penyinaran tanpa lesen yang sah.

PENGENALAN

  • LATAR BELAKANG

Pengurusan perlindungan sinaran di UTM diletakkan di bawah Pejabat OSHE UTM pada tahun 2012, sebelum ini diuruskan oleh Unit Perlindungan Sinaran

  • PERANAN

Bertanggungjawab memastikan pematuhan kepada Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan peraturan subsidari yang dibuat di bawahnya di UTM

  • SKOP

• Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304)
• Peraturan-Peraturan PelesenanTenaga Atom (PerlindunganSinaran Keselamatan Asas) 2010 [P.U. (A) 46.]

STRUKTUR PENGURUSAN PERLINDUNGAN SINARAN UTM

PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Bagi memenuhi keperluan Akta 304, UTM telah mempunyai Sijil Lesen Perlindungan Sinaran yang sah bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan penggunaan bahan radioaktif, radas sinaran mengion dan pelupusan

UTM juga telah menyediakan:

  • Program Perlindungan Sinaran: menyatakan berkenaan struktur organisasi perlindungan sinaran di UTM, peranan dan tanggungjawab serta prosedur latihan, kendalian, rekod peralatan sinaran
  • Pelan Kecemasan Nuklear dan Radiologikal

yang menyatakan dengan lengkap prosedur Tindakan dan pelaporan sekiranya berlaku kemalangan sinaran di UTM

Kedua-dua Program dan Pelan Kecemasan ini telah diterima pakai oleh Jabatan Tenaga Atom

PROGRAM PERLINDUNGAN SINARAN UTM

PELAN KECEMASAN NUKLEAR DAN RADIOLOGIKAL UTM

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) ANTARA UTM DAN ATOM MALAYSIA

Kerjasama dua hala antara UTM dan Atom Malaysia mencakupi kerjasama akademik dan aktiviti penyelidikan

di dalam aspek Keselamatan Nuklear dan Sinaran, Keselamatan Bahan Radioaktif dan Bahan Nuklear, Perlindungan Bahan Nuklear dan aspek-aspek lain yang dirasakan bermanfaat oleh kedua-dua pihak

Link: https://news.utm.my/2022/02/mou-renewal-between-utm-and-aelb-in-nuclear-field/

OFFICE ADDRESS

Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE)

Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Universiti Teknologi Malaysia

81310 UTM Johor Bahru

Johor Darul Takzim

Location: Click HERE

OPERATION HOUR

  • Sunday to Wednesday : 8.00 am - 5.00 pm
  • Thursday : 8.00 am - 3.30 pm
  • Friday and Saturday : Closed

CONTACT US

  • Telephone : +6 07 5531886
  • Email : oshe@utm.my

DISCLAIMER

OSHE UTM shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

Copyright © 2023 • Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE), UTM • All Rights Reserved