RADIATION & BIOSAFETY SECTION

Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE)

Universiti Teknologi Malaysia

Bagi memastikan pematuhan kepada Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304), pengurusan perlindungan sinaran di UTM diselaraskan oleh Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE). Penggunaan dan aktiviti sinaran mengion di UTM adalah hanya melibatkan aktiviti pengajaran dan penyelidikan sahaja.

OFFICE ADDRESS

Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE)

Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Universiti Teknologi Malaysia

81310 Johor Bahru

Johor Darul Takzim

Our Location: Click HERE

OPERATION HOUR

  • Sunday to Wednesday : 8.00 am - 5.00 pm
  • Thursday : 8.00 am - 3.30 pm
  • Friday and Saturday : Closed

CONTACT US

  • Telephone : +6 07 5531886
  • Email : oshe@utm.my

ISO 45001 OSHMS CERTIFICATION

DISCLAIMER

OSHE UTM shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

Copyright © 2024 • Office of Occupational Safety, Health and Environment (OSHE), UTM • All Rights Reserved