SEBUT HARGA PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENYUSUN ATUR DAN MENYENGGARA) BAGI TEMPOH TUJUH BELAS (17) BULAN DARI 1 MAC 2021 SEHINGGA 31 JULAI 2022 UNTUK KOLEJ DATIN SERI ENDON DAN KOLEJ 9 dan 10 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR BAHRU, JOHOR

SEBUT HARGA : TNCP/SEBUTHARGA/2021/01 TARIKH IKLAN : 18 – 31 JANUARI 2021  (Klik pada pautan di bawah untuk memuat turun iklan dan naskah sebut harga berkenaan) ->Iklan Sebutharga Perabot Asrama UTM 2021 ->Naskah Sebut Harga Penyewaan Perabot Asrama UTM 18...