Select Page

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET

VISI

Universiti Terkemuka Menyediakan Perkhidmatan Pendidikan dan Penyelidikan Bertaraf Dunia

MISI

Untuk Membangun Bakat Holistik dan Mensejahtera Kehidupan Menerusi Ilmu dan Inovasi Teknologi

SEKSYEN

PENGURUSAN HARTA TANAH    (UTM JB)

PENGURUSAN PERNIAGAAN       (UTM JB)

PENGURUSAN PERNIAGAAN      (UTM KL)

PROJEK DAN PENYENGGARAAN (UTM KL)