VISI

Universiti Terkemuka Menyediakan Perkhidmatan Pendidikan dan Penyelidikan Bertaraf Dunia

MISI

Untuk Membangun Bakat Holistik dan Mensejahtera Kehidupan Menerusi Ilmu    dan Inovasi Teknologi

PERKHIDMATAN

b

IKLAN/HEBAHAN

FUNGSI UNIT

Sewaan premis niaga dan arked perniagaan

Sewaan dan pajakan ruang / tanah

Sewaan menara telekomunikasi

Strategic Business Unit (SBU) Perhotelan

FAKTA DAN ANGKA