SEKSYEN PENGURUSAN FASILITI

Seksyen Pengurusan Fasiliti (SPF) ditubuhkan pada Mei 2022 lanjutan pewujudan Polisi Pengurusan Aset Tak Alih Universiti yang dikuatkuasakan pada Februari 2021. SPF merupakan salah satu seksyen di bawah Bahagian Pengurusan Aset, Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan). 

SPF bertanggungjawab bagi memastikan pengurusan fasiliti dan aset tak alih Universiti dapat diselia serta diurus dengan baik dan efektif. Oleh itu, tiga unit utama yang memainkan peranan penting dalam perancangan, penyediaan dan pelaksanaan keperluan ruang adalah merangkumi pembangunan strategi aset dan pengurusan, pengurusan ruang dan tempahan ruang. 

VISI

Universiti Terkemuka Menyediakan Perkhidmatan Pendidikan dan Penyelidikan Bertaraf Dunia

MISI

Untuk Membangun Bakat Holistik dan Mensejahtera Kehidupan Menerusi Ilmu dan Inovasi Teknologi

PERKHIDMATAN KAMI

BORANG

UNIT PERKHIDMATAN