Sukacita dimaklumkan bahawa pihak pengurusan UTMDigital telah bersetuju atas pelanjutan pelantikan Puan Norqumariah binti Saad sebagai Pengurus Teknologi Maklumat mulai 1 Januari 2024 sehingga 31 Disember 2024.