Tahniah diucapkan kepada Encik Alias bin Ismail dianugerahkan Pingat Jasa Dikenang oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-pertuan Agong Sultan Ibrahim