Adalah dimaklumkan bahawa Tuan Mohd Faizal Abd Latib tamat penempatan sementara di Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) mulai 1 April 2024 dan ditempatkan di Bahagian Pengurusan Organisasi, Jabatan Pendaftar. Sekalung penghargaan dan terima kasih atas segala sumbangan dan khidmat bakti yang diberikan kepada Jabatan TNC(P) (2 Julai 2023 – 31 Mac 2024). Selamat Maju Jaya di Bahagian Pengurusan Organisasi (BPO), Jabatan Pendaftar.