Pihak Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan diatas khidmat bakti dan kesetiaan warga PTJ Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) yang telah menerima anugerah. Semoga akan terus cemerlang dalam menjalankan tugas dan amanah di UTM.

Posted by Pejabat Timbalan Naib Canselor Pembangunan UTM on Rabu, 24 Oktober 2018

Posted by Pejabat Timbalan Naib Canselor Pembangunan UTM on Rabu, 24 Oktober 2018

Posted by Pejabat Timbalan Naib Canselor Pembangunan UTM on Rabu, 24 Oktober 2018

 

Sumber: Pejabat