Selamat Datang diucapkan kepada Puan Amalina binti Abu Bakar, Pembantu Tadbir (P/O) (N19) yang telah lapor diri ke Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan), UTM Johor Bharu berkuat kuasa mulai 2 Jun 2024.