khairull azmi

Selamat datang diucapkan kepada En. Khairull Azmi bin Ishak yang telah melapor diri di pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) pada 11 Januari 2014.

Dengan kehadiran En.Khairull yang mengisi jawatan sebagai Timbalan Pendaftar (N48) di pejabat ini dapat bersama-sama membantu Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) memajukan Universiti Teknologi Malaysia.