Selamat datang diucapkan kepada pelajar baru Sarjana Muda Sains (Pengurusan Ekuin)- SMBQ, ke Universiti Teknologi Malaysia, ini adalah kursus baru yang ditawarkan kepada pelajar. UTM adalah pelopor kepada kursus sarjana muda sains (pengurusan ekuin) di Malaysia.

Kepada mahasiswa/mahasiswi yang telah mendaftar program ini diharapkan anda memberikan sepenuh komitmen untuk cemerlang dalam bidang yang telah dipilih.