Selamat Datang Encik Nasir bin Osman, Pegawai Tadbir (N52) ke Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan), UTM Kuala Lumpur mulai 31 Januari 2024.