Selamat Datang diucapkan kepada Encik Hafizuddin bin Othman, Pegawai Tadbir (N41) yang telah melapor diri ke Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan), UTM Johor Bharu berkuat kuasa mulai 21 April 2024.