Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) mengadakan Preventive Maintenance Di Keseluruhan Pusat Tanggungjawab (PTJ) TNC(P) bermula pada 25 Febuari 2019 sehingga jangkaan tamat 1 April 2019.