Pihak Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Mengucapkan Setinggi-tinggi Tahniah kepada Dr.Ts. Mariyana Aida Binti Ab.Kadir di atas Pelantikan Sebagai Timbalan Pengarah (Alam Sekitar), Unit Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE) berkuatkuasa mulai 1 Februari 2019 hingga 31 Januari 2022.