Sekalung Tahniah diucapkan kepada Prof. Dr. Mohd Zaki Bin Khamsah di atas pelantikan sebagai Pengerusi Bahagian Pemajuan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembagunan)