Pihak Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) mengucapkan setinggi-tinggi TAHNIAH kepada 
PROF. MADYA DR. JAFARIAH BINTI JAAFAR 
atas PELANTIKAN SEBAGAI 
PENGARAH UNIT PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE) 
berkuatkuasa mulai 21 DISEMBER 2018 hingga 18 JUN 2020.