+6 03 2615 4927 oshe.kl@utm.my

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PTJ
UTM KUALA LUMPUR

Azman Hashim International Business School

Bahagian Pendaftar

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
Fakulti Teknologi & Informatik Razak
OSCA & Canseleri

Jabatan Bendahari

Kolej Siswa Jaya

Malaysia-Japan International Institute of Technology

Pejabat Hal Ehwal Pelajar

Pejabat TNC (P&I)

Perpustakaan UTMKL

Pusat Islam

Pusat Kesihatan Universiti

Seksyen Keselamatan

Seksyen Pengurusan Perniagaan (BMS)

Seksyen Projek & Penyenggaraan

SPS & UTM International
UTMDigital
UTM Holdings
UTM SPACE

OFFICE ADDRESS

Occupational Safety, Health and Environment (OSHE) Unit

Unit Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur

Jalan Sultan Yahya Petra, 54100 Kuala Lumpur

Location : Click HERE

OPERATION HOUR

  • Monday to Friday : 8.30 am - 5.30 pm
  • Saturday and Sunday : Closed

CONTACT US

Telephone : +6 03 26154927

Email : oshe.kl@utm.my

DISCLAIMER

OSHE UTMKL shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

VISITOR COUNTERweb counter