+6 03 2615 4927 oshe.kl@utm.my

Frequently Asked Question

Info Unit OSHE

Peranan Unit OSHE ?
 • PENYELARASAN
 • PEMANTAUAN & PEMONITORAN
 • LATIHAN & PROMOSI
 • PENGAUDITAN & PEMERIKSAAN
 • PERANCANGAN & PENYELAKSAAN
 • PENYIASATAN KEMALANGAN & ADUAN
Siapakah Pegawai OSHE dan Cara Menghubunginya ?

IZZUWAN BIN MOHD YUNOS

Penolong Pegawai OSHE

No. Pejabat: 03-2615

Email: izzuan.kl@utm.my

Apakah latihan OSHE di UTMKL ?

Info Safety Checklist

Apa itu Safety Checklist ?

Senarai semak Pelan Keselamatan dan Garis Panduan ini adalah merpakan sebahagian dari inisiatif pihak Unit Keselamatan Pekerjaan, Kesihatan, dan Persekitaran (OSHE) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) bagi dipraktikan oleh pihak yang menganjurkan acara. Walaupun  ianya bukanlah merupakan satu senarai semak yang menyeluruh, ianya dapat membantu organisasi dalam UTM untuk mengurangkan kemalangan atau kejadian yang tidak diingini dalam menganjurkan acara yang berisiko tinggi yang memerlukan sokongan mitigasi dari pihak OSHE. Bergantung kepada sifat dan skala acara yang dianjurkan, senarai semak dan garis panduan ini meliputi kesemua item yang disenaraikan walaupun mngkin tidak menyeluruh.

Bagaimana dan dimana untuk dapatkan Safety Checklist ?
Tempoh masa kelulusan Safety Checklist.

5 hari bekerja

Mengapa Safety Checklist penting ?

Senarai semak yang menyeluruh, ianya dapat membantu organisasi dalam UTM untuk mengurangkan kemalangan atau kejadian yang tidak diingini dalam menganjurkan acara yang berisiko tinggi yang memerlukan sokongan mitigasi dari pihak OSHE

Info Aduan

Bagaimana untuk membuat aduan ?
Jika berlakunya kecemasan, bagaimana hendak membuat aduan ?

Apakah jenis situasi atau inseden yang boleh dibuat aduan ?
 1. KEMALANGAN / KEMALANGAN NYARIS
 2. KEBAKARAN
 3. KEJADIAN MERBAHAYA
  • Kelakuan Merbahaya
  • Keadaan Merbahaya
Bagaimana untuk dapat laporan aduan?
Mengapa saya perlu membuat aduan ?