_1050015

Mesyuarat Khas Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) iaitu Prof. Dr. Azlan bin Abdul Rahman bersama dekan-dekan dan ketua-ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang bertujuan membincangkan isu pembangunan UTM.

Mesyuarat yang diadakan pada 27 februari 2014 bertempat di Dewan Senat (UTM Johor) dan Bilik Mesyuarat LPU (UTM KL) secara Video Conference.