13 Januari 2019 – Majlis Penghargaan kepada Staf Bersara dan Pegawai Tamat Tempoh. Ribuan terima kasih diucapkan atas khidmat bakti sepanjang bertugas di UTM khususnya di TNC(P).