IMG_3663  IMG_3695  IMG_3734

Lawatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Prof. Dr. Azlan bin Abdul Rahman ke Pejabat Unit Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE) blok M38 bertarikh 6 februari 2014.

Lawatan adalah bertujuan program ramah mesra dan sesi berkenalan antara TNC (Pembangunan) bersama staf Unit OSHE.