Lawatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Prof. Dr. Azlan bin Abdul Rahman ke Pejabat Equine Park bertarikh 6 februari 2014.

Lawatan adalah bertujuan program ramah mesra dan sesi berkenalan antara TNC (Pembangunan) bersama staf Equine Park.