3 September 2020 – Kayuhan Merdeka anjuran Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan). Program di ketuai sendiri oleh Prof. Dr. Mohd Hamdan bin Hj. Ahmad diiringi pengarah, pegawai dan staf di JTNC (P) seramai 47 orang. Kayuhan berkisar disekitar UTM sejauh 10 km bermula 8.30 pagi sehingga jam 10.30 pagi.
Foto oleh : Saudara M. Zulkafli bin Mhd Hanafiah